Gå tillbaka

Anläggningsmaskiner

Bra anläggningsmaskiner är en väldigt viktig del av modern byggteknik. Dessa maskiner används för att effektivisera byggprocessen och säkerställa att bygget av anläggningen uppfyller de höga standarderna för kvalitet och precision som krävs. Anläggningsmaskiner finns i flera storlekar och utför olika uppgifter.

Olika anläggningsmaskiner

Exempel på anläggningsmaskiner och byggmaskiner

Vakuumlyftar är anläggningsmaskiner som underlättar all sorts stenläggning. Vårt breda sortiment av högkvalitativa platt- & vakuumlyftar används till alla typer av markstens- och stenläggningsarbeten. Vi kan erbjuda både stenmagneter för maskinella lyft och manuella lyftredskap med olika sorters vakuumteknik.

Ytfräsar används för att ta bort den översta delen av asfaltbeläggning på vägar och trottoarer. Dessa anläggningsmaskiner är utformade för att ta bort det slitna och skadade asfaltlagret och skapa en jämn yta för en ny asfaltbeläggning. Ytfräsar finns i olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov. Mindre modeller kan användas för mindre ytor medan större modeller används för större vägar.

Betongblandare är en annan viktig maskin som används i byggprocessen. Dessa anläggningsmaskiner används för att blanda cement, sand och vatten för att skapa en homogen betongblandning. Betongblandare finns i olika storlekar och kapaciteter, från små portabla enheter som kan användas på mindre byggprojekt till stora lastbilsmontade enheter som kan hantera stora mängder betong.

Asfaltsågar används för att skära och forma asfaltbeläggningar på vägar och trottoarer. Dessa anläggningsmaskiner är utformade för att skapa en jämn yta på asfalten och för att forma och skära i asfalten för att skapa avlopp och andra funktioner. Asfaltsågar finns i olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov. Mindre modeller kan användas för mindre ytor medan större modeller används för större vägar.

Markvibratorer används för att komprimera jord och annat material på byggplatser. Dessa maskiner är utformade för att skapa en fast och stabil yta genom att pressa jord och material tätt samman. Markvibratorer finns i olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov. Mindre modeller kan användas för mindre ytor medan större modeller används för större ytor som parkeringsplatser,  flygplatser och större anläggningar.

Anläggningsmaskiner

Köp dina maskiner från Epox

Sammanfattningsvis är byggmaskiner och anläggningsmaskiner som vakuumlyftar, ytfräsar, betongblandare, asfaltsågar och markvibratorer oumbärliga verktyg för modern byggteknik. Dessa maskiner är utformade för att effektivisera arbetet och säkerställa att bygget uppfyller de höga standarderna för kvalitet och precision som krävs. Genom att använda anläggningsmaskiner från Epox kan byggprojekt utföras effektivt, snabbt och med hög precision.


Se alla våra bygg- & anläggningsmaskiner här!