Gå tillbaka

Föreningar

Vi tror på samarbeten och är därför engagerade i flera föreningar som hjälper branschen, våra kunder, vårt företag eller samhället i stort att utvecklas i en positiv riktning. Läs gärna mer om de föreningar vi är med i.

RENTALFÖRETAGEN

Som partner i Rentalföretagen, en branschorganisation för företag som äger och förmedlar maskiner, utrustning och tillfälliga personalutrymmen för bygg- och anläggningsarbeten, bidrar vi till branschansvar för hela rentalindustrin i Sverige. Rentalföretagen bevakar lagar och krav, beslutspåverkan och opinionsbildning, agerar som ett offensivt remissorgan och företräder medlemmarna inför myndigheter, institutioner och organisationer samt samordnar rentalkoder, bruksanvisningar, arbetsmiljöinstruktioner mm. Rentalföretagen är en sammanslagning av de två föreningarna Swedish Rental och Hyreskedjan. Rentalföretagen tillhandahåller PSI-Guide och SRA-kod som är viktiga verktyg för såväl maskinleverantörer som hyresföretag och hyreskunder.

MASKINLEVERANTÖRERNA

Som medlem i Maskinleverantörerna, en rikstäckande branschförening för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner, har vi förbundit oss att leva efter föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att ha en solid ekonomi samt företags- och ansvarsförsäkring och ha god branschkunskap, kvalificerad personal och att följa god affärsed. Vår verkstad följer Maskinleverantörernas reparations- & servicebestämmelser ”Reparation 11”.

FÖRETAGARNA

Vi är tillsammans med 60000 andra företag och samhällsbärare medlemmar i Sveriges största ideella organisation för små och medelstora företag, Företagarna. Företagarnas vision är att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är ett av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Fyra av fem svenska jobb skapas nämligen i ägarledda företag, som vårt. Genom medlemskapet i Företagarna breddar vi våra kunskaper och är med och stöttar viktigt påverkansarbete för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa.

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND

Vi är medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund,  en stark politisk röst som aktivt arbetar för att förbättra villkoren för småföretagandet i Sverige. Föreningen har som ambition att småföretagare, politiker och tjänstemän får mötas och tror att vi genom möten, berättelser från en företagares vardag och med det goda samtalet får ökad förståelse för varandra, till glädje och nytta för alla.