Du?

PRAO-elev

Vi har i över 30 år tagit emot högstadieelever som fått göra 1-2 veckors PRAO hos oss. Uppgifterna är varierande och ger inblick i att arbeta inom flera områden som kontor, lager, verkstad och fastighetsskötsel. Eleven får tillgång till erfaren handledare och tydlig planering som inkluderar samarbete med hela eller delar av personalgruppen. Vi arbetar med Svenskt Näringslivs elevmaterial för att utöver inblick i vårt företag bidra till ökade kunskaper om företagande och entreprenörskap. För att PRAO-verksamheten ska bli en givande upplevelse för både elev och personalgrupp välkomnar vi bara en elev per termin.

Planeringen kan anpassas efter elever med NPF-diagnos. Självklart får du och vårdnadshavare komma hit och träffa oss innan ni tackar ja till en plats. Kontakta Josefin om du är intresserad av att göra din PRAO hos oss.

< Tillbaka till kontakt