Grigorij Zgardan

Räddare i nöden

Vår fd. servicetekniker, mekaniker och fastighetsskötare som alltid kommer till vår undsättning och gör föredömliga insatser när vi behöver honom som mest.

< Tillbaka till kontakt