Selma

Dokumentförstörare

Vår mest juniora medarbetare som med stort engagemang försöker lära sig alla rutiner. Bemästrar redan att effektivt förstöra allehanda dokument. Alltid behjälplig, men tvekar heller inte att lägga krokben på sina kollegor.

< Tillbaka till kontakt