Gå tillbaka

Borstar Fräsverktyg

Borstar – Borstar av nylon eller stål

Nylon- och stålborstar med olika grovlek är främst avsedda att användas för:

  • Avlägsnande av färg på betong och asfalt
  • Avlägsnande av färg och rost från stålytor (t.ex. fartygsdäck)

 

Borstar finns till VA10L och FR200.

Stälborste till VON ARX VA10L och FR200