Murbruksblandare

Murbruksblandare blandar effektivt, snabbt och tyst material som bruk, avjämningsmassa, fix och flerkomponentsmaterial till bl.a. murning, plattsättning och golvbeläggning. Blandningen i en murbruksblandare blir mycket homogen, bättre än i en frifalls- eller genomströmningsblandare och de flesta torra eller våta blandningar, med hög eller låg viskositet, kan blandas. Vi säljer IMERs murbruksblandare där stor vikt lagts vid användar- och maskinsäkerhet. Som ett komplement till IMERs murbruksblandare har vi också en liten kvalitetsblandare från tyska LESCHA.
Läs mer om våra murbruksblandare  

En murbruksblandare, eller brukblandareplanblandare, tvångsblandare, bruksblandare, spackelblandare eller snabblandare som de också kallas, är en satsblandare där det som ska blandas bearbetas av flera skovlar med olika placeringar och utformning. Alla blandararmarna utgår från trummans mitt och omrörningen sker på flera olika radiella avstånd och höjder vilket ger en väldigt effektiv blandning.

För vissa tillämpningar är det inte ovanligt att det ställs krav på användning av murbruksblandare, inga andra blandartyper tillåts. Det gäller t.ex. när det finns mycket höga krav på homogen färdig blandning eller där viskociteten eller andra materialegenskaper gör andra blandningspriciper olämpliga. Många proffesionella användare väljer dock murbruksblandare även av andra skäl, framför allt för att det går så snabbt att blanda. Vanligaste användningsområdet för IMERs murbruksblandare är för spackel och bruk. Med Mix 120 Plus tar det bara ca 40 sekunder att blanda 80 liter murbruk. Att murbruksblandare dessutom är tystgående och ofta tar mindre plats än frifallsblandare gör dem också till mångas förstahandsval när det gäller blandning.Vill du bli kontaktad? Vi hjälper gärna till om du har frågor. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Visa formulär

Populära produkter

Något du funderar över? Vi hjälper gärna till om du har frågor. Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.

Leverantörer

  • MIKASA
  • IMER
  • VON ARX

Organisationer

  • Hyreskedjan
  • Swedish Rental