Gå tillbaka

Murbruksblandare

Murbruksblandare blandar effektivt, snabbt och tyst material som bruk, avjämningsmassa, fix och flerkomponentsmaterial till bl.a. murning, plattsättning och golvbeläggning. Blandningen i en murbruksblandare blir mycket homogen, bättre än i en frifalls- eller genomströmningsblandare och de flesta torra eller våta blandningar, med hög eller låg viskositet, kan blandas.

Murbruksblandare från IMER & LESCHA

Vi säljer IMERs murbruksblandare där stor vikt lagts vid användar- och maskinsäkerhet. Som ett komplement till IMERs murbruksblandare har vi också kvalitetsblandare från tyska LESCHA.