Gå tillbaka

Leasing

Vill du ha nya maskiner, men samtidigt ha ekonomiskt svängrum och inte låsa dina pengar i inventarier? Då kan leasing vara ett smidigt alternativ som frigör kapital utan att månadskostnaderna skenar iväg.

Vi får en del frågor om det finns möjlighet att dela upp betalningen och brukar då tipsa om leasing som ett bra alternativ. Med leasing får du som kund ett enkelt och bekvämt maskininnehav där du i princip har en fast månadskostnad. Du behöver inte betala någon kontantinsats och du tar inget lån utan betalar istället en kostnad per månad. Man kan säga att leasing är en form av långtidshyra där någon annan äger den leasade maskinen och du som kund använder den.

Vi erbjuder leasinglösningar via Svea Ekonomi med löptider från 12 till 60 månader. Svea Ekonomi äger utrustningen under avtalsperioden och du som kund har nyttjanderätt och betalar en månatlig leasingavgift till Svea Ekonomi.  När leasingperioden är slut köper du loss varan till ett förutbestämt belopp (restvärde) och ägandet övergår till dig. Storleken på restvärdet och månadskostnaden framgår tydligt av villkoren i leasingavtalet och det krävs ingen kontantinsats. Kreditbedömningen går snabbt och leasingavtalet kan signeras på distans med Mobilt BankID.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av leasing som ett sätt att finansiera dina maskiner.

Fördelar med Leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att få tillgång till rätt maskiner utan att binda kapital eller använda  bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

  • Leasing kan finansiera både nya och begagnade maskiner.

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad.

  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

  • Det blir enkelt att planera och budgetera när leasingkostnaderna för hela avtalstiden är kända i förväg.

  • Svea erbjuder dessutom en förmånlig allriskförsäkring med låg självrisk för all leasad utrustning.

Leasing