Gå tillbaka

Planblandare

Planblandare blandar effektivt, snabbt och tyst material som bruk, avjämningsmassa, fix och flerkomponentsmaterial till bl.a. murning, plattsättning och golvbeläggning. Blandningen i en planblandare blir mycket homogen, bättre än i en frifalls- eller genomströmningsblandare och de flesta torra eller våta blandningar, med hög eller låg viskositet, kan blandas. Vi säljer IMERs planblandare där stor vikt lagts vid användar- och maskinsäkerhet. Som ett komplement till IMERs planblandare har vi också kvalitetsblandare från tyska LESCHA.