Gå tillbaka

Imer Masonry 600 Stensåg

IMER Masonry 600 är en rejäl såg som klarar både block och murtegel, men samtidigt är smidig nog att använda för trädgårdsplattor, betong- och tegelpannor mm.

Med Masonry 600 ges valfrihet vid sågningen. Vanligast är att låsa såghuvudet i önskat läge och använda rullbordet för att mata fram material mot klingan, men som alternativ kan såghuvudet röras fritt uppåt och nedåt. På så vis fås både större kaplängd och möjlighet att spåra. Rullbordet är försett med totalt sex hjul, fyra på ovansidan och två undertill. De underliggande hjulen förhindrar effektivt urspårning, glapp och tippning. Ett långt matningshandtag ökar säkerheten för användaren och underlättar sågning av långa arbetsstycken.

Kapdjupet i ett snitt är 21,5 cm med en Ø 600-klinga och i två snitt klarar sågen hela 30 cm. En stabil vinkelguide av rostfritt stål ingår och ett faskapningsstöd för snitt på 45° finns som tillval.

Alla vred på Masonry 600 är stora, rejäla och lätthanterade. Det rymliga vattentråget i kraftig slagtålig plast sluttar mot ett djupare parti som gör att vatten alltid täcker kylvattenpumpen, även då sågen inte står helt plant. Pumpen sitter monterad bakom skyddande kanter och exponeras därmed inte för det grövsta bottenslammet som annars lätt tenderar sätta igen sil och impeller.

Trots sin storlek har Masonry 600 låg vikt och tar inte mycket plats vid transport och förvaring. Fällbara ben, transporthjul och rejäla handtag underlättar hanteringen. Extra stora transporthjul finns som tillval.

Fördelar med Masonry 600

  • Upp till 30 cm kapdjup, 21,5 cm i ett drag.

  • Rejält rullbord med sex kullagrade hjul och matningshandtag.

  • Såghuvudet kan röras fritt uppåt och nedåt med klingskyddet i bibehållet horisontalläge.

  • Ljuddämpat klingskydd och låssystem som underlättar klingbyte.

  • Rymligt vattentråg i slagtålig plast med stor plugg och slamskyddat utrymme för pumpen.

  • Fällbara ben, transporthjul och låg vikt underlättar transport och förvaring.

  • Extra stora transporthjul och faskapningsstöd finns som tillval.

Masonry 600 Masonry 600

VIDEO 1 - IMER MASONRY 600

Fakta Masonry 600

MODELLMASONRY 600
Motor3-fas, 400 V
Motorns nettoeffekt (kW)4,0
Rotationshastighet (rpm)1330
Dimension LxBxH (mm)1270x715x1460
Vikt, utan klinga (kg)92
Diamantklinga Ø (mm)600
Kapdjup, en passage (mm)215
Kapdjup, två passager (mm)300
Kaplängd, max (mm) 450
Rullbord, LxB (mm)410x510
Vattentrågets volym (l) 40
Faskapningsstöd 45°Tillval
Extra stora transporthjulTillval
Rentalkod833337